זילבר ייעוץ והדרכה

כניסה למערכת הניהול

Quote

אחד מסמני ההיכר של מצליחנים הוא שהם מוכוונים לפעולה.
אחד מסימני ההיכר של בינוניים הוא שהם מוכוונים לדיבורים

~ בריאן טרייסי ~
Next